כלכלה מעגלית

קשרי משקיעים


קבוצת אינפיניה

קבוצת אינפיניה מתרכזת במיחזור, קרטון ואריזה. פעילות הקבוצה מאפשרת מגוון פתרונות לאתגרי סביבה משמעותיים בישראל על ידי צמצום הפסולת המועברת להטמנה ושימוש חוזר בחומרים יקרי ערך. עקרונות הכלכלה המעגלית מוטמעים בתוך הליבה העסקית של פעילות הקבוצה באופן מלא ומקיף, ובכך מתקיימת שרשרת ערך מעגלית ייחודית ואינסופית שתחילתה וסופה הם במשאב פסולת הנייר והקרטון של ישראל. פעילות הקבוצה עולה בקנה אחד עם התגברות מגמת הרגולציה להסדרת השקיפות החברתית-סביבתית של תאגידים ציבוריים בישראל והביקוש הציבורי לאחריותיות מצדם של תאגידים עסקיים. דוחות האחריות התאגידית מהווים הזדמנות של ממש לשקף ולשתף אודות הביצועים וההישגים של הקבוצה בתחומי הסביבה והחברה.

נתונים פיננסים לרבעון

Q1
רבעון ראשון 2022

אינפיניה

Q2
רבעון שני 2022

אינפיניה

Q3
רבעון שלישי 2022

אינפיניה

Q4
רבעון רביעי 2022

אינפיניה

דו”ח אחריות תאגידית (עברית)

דו”ח אחריות תאגידית (באנגלית)

מצגת שוק ההון

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד

פרסום מצגת שוק ההון

קיימות היא מגמת שמעצבת את תעשיית האריזות, כאשר הצרכנים הופכים יותר ויותר מודאגים מהסביבה ומהעתיד. בתגובה לכך, תקנות חדשות ומחמירות צצות במספר חזיתות בתדירות הולכת וגוברת קרא עוד

בואו ללמוד עוד על אינפיניה

מי אנחנו