כלכלה מעגלית

קיימות

איזו השפעה תהיה למעבר לכלכלה מעגלית על הסביבה?

ההשפעה תהיה עצומה! אך היתרונות הפוטנציאליים של מעבר לכלכלה מעגלית חורגים הרבה מעבר לכלכלה ולסביבה הטבעית. המודל העסקי שאנו מובילים בישראל מהווה תרומה משמעותית להשגת יעדי שמירת האקלים – לעתיד טוב יותר לכולנו.

 

 

איכות הסביבה

אנו פועלים לשיפור מתמיד בהקטנת ההשפעה על הסביבה באמצעות התייעלות במשאבים ותשומות העלולים לשחרר מזהמים לסביבה יחד עם השקעות כספיות משמעותיות בפרוייקטים ומיזמים סביבתיים להקטנת השפעתנו על הסביבה.
בנוסף, אנו כארגון לומד השואף למצויינות מבצעים בקרה ומעקב מתמיד אחר השפעות פעילותינו על הסביבה, מפיקים לקחים ומיישמים מסקנות.
חשוב להדגיש שאנו מקפידים על טיפול ראוי בחומרים הנפלטים לסביבה בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים מחמירים.
אנו מקיימים תהליכי הדרכה למודעות בנושאי איכות הסביבה, לטובת שימור הטבע לנו ולדורות הבאים.
כלל המנהלים והעובדים בקבוצה מחוייבים לקיום כל החוקים והתקנות בנושאי איכות הסביבה תוך מחוייבות לקהילה ולסביבה.

 

 

מיחזור

אנחנו רואים במיחזור ערך ובפסולת משאב לצמיחה. באמצעות חברת הבת אינפניה מיחזור, הגוף הממחזר הגדול ביותר במדינת ישראל אנו אוספים ומטפלים בכל שנה במעל 400,000 טון של חומרי גלם המועברים למיחזור במפעל הנייר במקום להישלח להטמנה. כן, אתם קוראים נכון.

אנו משקיעים משאבים רבים בהתאמת כלי אצירה ייחודיים לאיסוף, כבישה ודחיסת החומר תוך טיפול בשינוע יעיל מאתרי הלקוחות למפעלי המיחזור – גם בעולמות המיחזור הלקוחות שלנו הם המרכז. אנו בוחנים כל עת, חדשנות ופתרונות מתקדמים לשיפור היעילות והשמירה על הסביבה.

 

 

איכות האויר

במהלך שנת 2007 ביצענו מהלך אסטרטגי- תקדימי של הסבת יצור האנרגיה באתר הקבוצה בחדרה, ממזוט לגז טבעי.

הפרויקט האסטרטגי כלל הסבת כל הדודים באתר לשימוש בגז טבעי, התקנת תשתיות תואמות, הסבת הדוד הראשי של המפעל ובנוסף החלפת חלקי ייצור מרכזיים במכונות הנייר באופן התואם את השימוש בגז טבעי.
בשנת 2020, לאחר מספר שנים של השקעה ותכנון, חברת הבת

אינפניה אריזות הסבה גם היא את אתר החברה לשימוש בגז טבעי.

מהלך המעבר לגז טבעי משפר באופן משמעותי את איכות האוויר אותו נושמים עובדי המפעל ותושבי האיזור ומאפשר לנו לעמוד בתקני פליטות אוויר בינלאומיים מחמירים.

 

 

טיפול במים ושפכים

מזה שנים שאנו רואים במשאב המים והטיפול בו ערך אסטרטגי. אנו מבצעים השקעות עצומות בבניית מערכי טיפול מהמתקדמים בעולם יחד עם שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים במערכי מכונות הנייר. פעילויות אילו, יחד עם הגברת המודעות בנושא בקרב העובדים והמנהלים, הביאו לכך שבמהלך 15 השנים האחרונות חסכנו כ-70% בצריכת המים לייצור טון נייר!בנוסף, בעזרת טכנולגיות חדשניות לטיפול בקולחין אנו מצליחים להשיב כרבע מקולחי המפעל תהליך ייצור נייר כתחליף מים טריים.

השימוש במים כחלק מתהליך ייצור הנייר מביא אותנו מזה שנים רבות להוביל בפיתוח פתרונות בכל הקשור לטיפול בשיפור איכות הקולחים ומי שפכים. במפעלנו מותקנות ומופעלות מערכות טיפול מהמתקדמות בארץ הכוללות 3 שלבי טיפול:

  • טיפול קדם במוצא השפכים – מסנני תוף המאפשר סינון מוצקים.
  • טיפול ביולוגי – מתקנים אנארוביים ואירוביים לפירוק חומר אורגני.
  • טיפול שלישוני – ריכוך על ידי סיד בטכנולוגיה מתקדמת בשיטת “Crystalactor”, שיקוע מקדים, מסנני חול ומערכת חיטוי בקולחים.בשל איכותם המעולה של הקולחים הנוצרים במתקני הטיפול הללו, הותר למפעל, ע”י המשרד להגנת הסביבה, להזרים את הקולחים לנחל חדרה תחת הנחיות ודרישות מחמירות ביותר, וכמובן מאפשר לנו להשיב חלק מהקולחים למתקני הייצור כתחליף למים טריים.

 

פסולת תהליך

בתהליך מיחזור הנייר נפלטים חלקיקי סיבי נייר קטנטנים שאינם מתאימים ליצור נייר, המהווים מרכיב עיקרי בפסולת הנותרת בסוף בתהליך ייצור הנייר. פסולת ממוחזרת זו מוסבת לשימושים משניים ומשולבת בחקלאות ואינה מוטמנת בקרקע. הטיפול בפסולת מביא לחסכון בחומרי גלם ותורם להגנה על הסביבה.