כלכלה מעגלית

הזמנת שירות

סוג השירות (ניתן לבחור מספר שירותים)

דפורמציה והנצלת מוצרים
איסוף ומיחזור נייר
איסוף ומיחזור קרטון
אחר
איסוף ומיחזור פלסטיק
פתרונות אבטחת מידע